Hướng dẫn Public Ionic App lên Google Play Store

Hôm nay mềnh sẽ chia sẻ cách upload ứng dụng viết bằng Ionic lên Google Play. Mềnh chọn Ionic để viết app vì nó dùng AngularJS và cú pháp giống Javascript.

I. Cập nhật thông tin của ứng dụng:

Các bạn mở file config.xml ở ngay ngoài cùng ra rồi sửa các thẻ:

widget: attribute: id => cái này sẽ là id của các bạn khi lên sóng, không thể thay đổi, version: cần phải thay đổi mỗi lần tạo release.

name: Tên ứng dụng sẽ hiển thị sau khi cài đặt

description:

author:

Thông tin ứng dụng

II. Gõ lệnh ra sản phẩm:

Chắc hẳn trong quá trình code các bạn đã build thử app lên điện thoại của mềnh và test chán chê rồi nên bỏ qua bước add platform nhóe.

Gõ luôn lệnh: ionic cordova build android --release cho máu

Gõ lệnh ra sản phẩm

File app-release-unsigned.apk đã xuất hiện ở platforms\android\app\build\outputs\apk\release nhưng chưa đem đi bán ngay được đâu nhóe.

Các bạn cần chạy thêm 1 số lệnh để mã hóa và đóng gói file apk kia lại:

Lệnh này để sinh ra cái keystore, chỉ cần chạy 1 lần đầu tiên, phải nhớ 2 cái password các bạn đã nhập nhóe:

keytool -genkey -v -keystore my-release-key.keystore -alias dml -keyalg RSA -keysize 2048 -validity 10000

Lệnh này để phang cái key bên trên kia vào file apk (Kiểu như là đóng dấu):

jarsigner -verbose -sigalg SHA1withRSA -digestalg SHA1 -keystore my-release-key.keystore app-release-unsigned.apk dml

Lệnh này để zip file apk lại theo yêu cầu của Google Play:

zipalign -v 4 app-release-unsigned.apk dml.apk

File apk xịn đã ra đời, upload lên Google Play ngay thôi.

III. Tài khoản Google Developer:

Các bạn phải mất 25$ cho việc đăng ký tài khoản Google Developer <Cứ mua đê, đừng ngại ngùng>

Cng có thể nhờ người có tài khoản Developer rồi share cho để upload app.

Khi đã có tài khoản Developer, ấn nút CREATE APPLICATION:

Upload app to Google Play

Điền tên app và chọn ngôn ngữ mặc định:

Enter app title and default language

Ứng dụng của bạn đã được tạo nhưng đang ở trạng thái Draft, cần phải điền đầy đủ thông tin (di chuột vào các dấu check sẽ có yêu cầu):

Enter app information

Sau khi điền đầy đủ thông tin và upload file .apk lên, Google sẽ review app của bạn và sẽ có thông báo khi app go live

Chỉnh sửa thông tin của app ở đây nhóe:

Enter app information

Mỗi khi có bản cập nhật mới cho app, các bạn vào đây để upload file .apk và chờ review <Khoảng 30p – 2h>

Nhớ đọc kĩ các điều khoản của Google Play, chẳng may bị suppend app thì đắng lắm 

App release

Cơ bản là thế, còn nhiều vấn đề lắm, các bạn cứ mò đi nhóe.

Leave a comment