Tích hợp thanh toán qua Google Play – Ionic App

Hi các bạn,

Sau mấy vụ đánh bạc trực tuyến hàng ngàn tỉ đồng thì Nhà nước đã cấm các cổng nạp tiền sử dụng thẻ cào điện thoại (Viettel, Mobifone, Vinaphone, …)

Dẫn tới các dịch vụ số và cơ số máy chủ game lậu oẳng sml, ko biết ngày ngẩng đầu lên.

Mình đang mò mẫm code app dùng Ionic thấy có cái Tích hợp thanh toán qua Google Play khá tiện lợi, đặc biệt có thể dùng tiền ở Tài Khoản Chính của sim để thanh toán.

Google Play cũng có 1 vài yêu cầu: Sim phải có thời gian sử dụng > 90 ngày và có ít nhất 10k trong tài khoản.

Thanh toán qua Google Play

I. Plugin In-App-Purchase

Cứ document mà táng thôi, mềnh đang sử dụng thằng này:

Ionic Plugin – In App Purchase.

Cài cắm Plugin với các lệnh:

$ ionic cordova plugin add cordova-plugin-inapppurchase

$ npm install --save @ionic-native/in-app-purchase

Thêm key: play_store_key vào file manifest.json Key Google Play

Key store lấy ở: Key Google Play

Theo như hướng dẫn trong sách giáo khoa thì các bác chỉ việc import plugin vào rồi gọi ra sử dụng:

Khai báo:

import { InAppPurchase } from '@ionic-native/in-app-purchase';

constructor(private iap: InAppPurchase) { }

//Load danh sách sản phẩm đã khai báo ở Google Play:

public loadProducts() {  
  this.iap
  .getProducts(['cash500', 'cash1000', 'cash2000', 'cash3000', 'cash4000', 'cash5000', 'cash6000', 'cash8000'])
  .then(function (productx) {
  console.log(productx);
  // alert("Products: " + JSON.stringify(productx));
}).catch(function (err) {
  // alert("Error: " + JSON.stringify(err));
});
}

Danh sách sản phẩm Google Play

Mỗi lần thanh toán tối đa là 500k VNĐ (Đã bao gồm 10% VAT), do vậy sản phẩm các bác nên để giá tối đa là 400k thôi nhé.

Mua sản phẩm đã được load bên trên:

this.iap.buy(prdId).then(function (data) {
  var inapp = new InAppPurchase();
  inapp.consume(data.productType, data.receipt, data.signature)
  .then(function(res) {
    //alert("Response: " + JSON.stringify(res));
    // alert("chargeResponse: " + JSON.stringify(chargeResponse));
   }).catch(function (err) {
    //alert("Purchase error cmnr: " + JSON.stringify(err, Object.getOwnPropertyNames(err)));
   }
  });
}).catch(function (err) {
  //alert("Error cmnr: " + JSON.stringify(err, Object.getOwnPropertyNames(err)));
  console.log(err);
});

Trong cái data trả về kia sẽ có thông tin của order, signature, transaction_id, … post cái đống đấy lên server của bạn để validate rồi + point hoặc làm gì đấy:

<?php

const BILLING_KEY = 'MIIBIjANBgkqhkiG9.....';

public function point() {
  $raw = file_get_contents("php://input");

  try {
    parse_str($raw, $data);
    $this->log(json_encode($data));
    $receipt = @$data['receipt'];  // receipt data from Corona (event.transaction.receipt)
    $signature = @$data['signature']; // signature from Corona (event.transaction.signature)
    $googlePlayKey = self::BILLING_KEY;
    $publicKey = "-----BEGIN PUBLIC KEY-----\\n" . chunk_split($googlePlayKey, 64, "\\n") . '-----END PUBLIC KEY-----';
    $key = openssl_get_publickey( $publicKey );
    $result = (1 == openssl_verify($receipt, base64_decode($signature), $key, OPENSSL_ALGO_SHA1));

    if ($result) {
      //Xử lý Logic của bạn
      $this->log('User update point :', json_encode([$token, $user]));
    }
  } catch(Exception $e) {
    $this->log("Error update point: " . $e->getMessage());
  }
}

Xem thông tin Order tại đây:

Order Management

Trong quá trình tích hợp plugin này sẽ có nhiều lỗi. Mình mò mẫm mấy trang Google mãi mới chạy được:

Lỗi Plugin khi Build file APK

Lỗi không thể mua sản phẩm lần thứ 2

Các bạn phải release app mới test được

Không thể dùng tài khoản Developer để test, mình dùng Xiaomi có chức năng tạo 2 không gian nên đã login tài khoản khác để test.

Có thể tạo Promotion Code để mua, đỡ mất tiền thật.

Chỗ nào không qua được thì liên hệ mềnh, mềnh support nhóe

Leave a comment