Làm quen với YouTube BrandConnect

Hi các bạn,

Sáng check email thấy có thư mời tham gia chương trình YouTube BrandConnect từ 3 ngày trước ~~

Thử tìm hiểu xem sao, hí hí

Vào kênh check ngay thoai: Kiếm Tiền >> BrandConnect

YouTube BrandConnect là một nền tảng tự phục vụ, mang đến cho nhà sáng tạo cơ hội tham gia các chiến dịch có nội dung lồng ghép thương hiệu. Các thương hiệu có thể sử dụng trang tổng quan về người ảnh hưởng hợp tác độc quyền với chúng tôi để triển khai các chiến dịch có nội dung lồng ghép thương hiệu và xác định những nhà sáng tạo có thể hợp tác.

Nền tảng YouTube BrandConnect mang đến những lợi ích sau đây:

 • Cơ hội kiếm tiền bằng cách xây dựng các chiến dịch có nội dung lồng ghép thương hiệu phù hợp với lựa chọn ưu tiên của bạn
 • Bộ công cụ tự quản lý chiến dịch trong YouTube Studio
 • Bộ tài liệu truyền thông có thể tuỳ chỉnh cùng thông tin chi tiết về đối tượng người xem dành riêng cho kênh của bạn. Bạn có thể dùng bộ tài liệu này để giới thiệu kênh với các thương hiệu và đạt được thoả thuận. Tìm hiểu cách sử dụng Bộ tài liệu truyền thông.
 • Những phương pháp hay nhất và tài liệu hướng dẫn

Thông qua YouTube BrandConnect, bạn có thể quản lý hiệu quả các chiến dịch của mình, nắm quyền kiểm soát quá trình sáng tạo và chọn thương hiệu để hợp tác.

Phạm vi cung cấp và điều kiện tham gia

Để tham gia nền tảng YouTube BrandConnect, bạn phải đáp ứng các yêu cầu tối thiểu sau đây:

 • Đủ 18 tuổi
 • Đang tham gia Chương trình Đối tác YouTube và đủ điều kiện được chia sẻ doanh thu từ quảng cáo và YouTube Premium
 • Sinh sống tại một trong những quốc gia/khu vực được hỗ trợ
 • Không có cảnh cáo vi phạm Nguyên tắc cộng đồng còn hiệu lực

Kênh của bạn cũng phải tuân thủ các chính sách của YouTube về việc kiếm tiền, bao gồm cả:

 • Điều khoản dịch vụ của YouTube
 • Nguyên tắc cộng đồng của YouTube
 • Chính sách của nền tảng YouTube
 • Mọi điều khoản hiện hành mà bạn đồng ý, bao gồm cả Phụ lục YouTube BrandConnect

Quản lý YouTube BrandConnect

Đặt lựa chọn ưu tiên

Sau khi chấp nhận Phụ lục YouTube BrandConnect, bạn sẽ đủ điều kiện nhận các cơ hội tạo nội dung lồng ghép thương hiệu. Khi đó, các thương hiệu có thể tìm thấy bạn. Tuy nhiên, việc đăng ký tham gia không đảm bảo bạn sẽ nhận được cơ hội tạo nội dung lồng ghép thương hiệu.

Cơ hội hợp tác với các thương hiệu sẽ xuất hiện ngay trong YouTube Studio để bạn xem chi tiết. Hệ thống sẽ tự động lọc các cơ hội dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn để đảm bảo các lựa chọn đó phù hợp và được định giá hợp lý. Bạn có thể thay đổi lựa chọn ưu tiên để nhận được các cơ hội phù hợp hơn với nhu cầu của mình:

 1. Chuyển đến phần Kiếm tiền  trong YouTube Studio.
 2. Chọn BrandConnect >> Đặt lựa chọn ưu tiên.

Quản lý thoả thuận

Bạn có thể xem thông tin của từng cơ hội trên trang tổng quan bằng cách nhấp vào XEM CHI TIẾT. Mỗi cơ hội bao gồm thông tin tổng quan về tiến trình của chiến dịch. Tiến trình của chiến dịch giúp bạn nắm bắt quá trình thực hiện thoả thuận và biết mình đã làm đến khâu nào. Tiến trình của chiến dịch sẽ bao gồm 3 giai đoạn lớn: lời đề nghị, video của chiến dịch và hiệu suất chiến dịch.

Chúc các bạn kiếm được nhiều xiền 🙂

Leave a comment