YouTube đã thay đổi điều kiện tham gia YPP?

Hi các bạn,

Hôm trước mới nhận được email này của YouTube

Có vẻ như điều kiện tham gia kiếm tiền (YPP) của YouTube đã thay đổi cho 1 số quốc gia, cá nhân nhận được email này. Mình vội vào kênh kiểm tra ngay thì thấy như này

Có thể bật kiếm tiền với các tính năng

  • Hội viên
  • Supers
  • Mua sắm

Còn quảng cáo hiển thị trên Video thì vẫn yêu cầu như cũ

Chúc các bạn kiếm được nhiều xiền, ahihi

Leave a comment